William

80 tekstów – auto­rem jest Wil­liam.

Nag­le zdałem so­bie sprawę, że blet­ka może nie znieść te­go na­miętne­go po­ten­cjału zawartości. 

myśl • wczoraj, 23:51

Ten człowiek był ab­surdal­ny do te­go stop­nia, że je­go prob­le­mem nie był łupież we włosach, lecz włosy w łupieżu. 

myśl • 21 kwietnia 2017, 16:27

Nie war­to się sku­piać, kiedy wszys­tko to je­dynie fragment. 

myśl • 7 lutego 2017, 23:41

Dla za­bawy straszył tru­py mówiąc do nich, że ożyją. 

myśl • 7 lutego 2017, 22:19

Nie budzi no­cy ten, kto po­dołał dniu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2017, 00:04

Doświad­cze­nie staję się kłamcą gdy nie dos­trze­ga zmian. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2017, 00:03

Nie wiem co bu­dujesz z tych ba­jek na dob­ra­noc, ale uważaj, bo może przyśnić ci się koszmar. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2017, 00:00

Chcesz zmienić to na co pat­rzysz, czy chcesz zmienić swój sposób patrzenia? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2017, 23:50

To tyl­ko po­zor­nie długi zbiór krótkich chwil. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2017, 01:02

To me­dyczny cud, że się dziś obudziłem. 

myśl • 28 stycznia 2017, 00:58
Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

27 lutego 2017, 16:14William sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

16 lutego 2017, 02:41Martwaa sko­men­to­wał tek­st Dla za­bawy straszył tru­py [...]

7 lutego 2017, 22:03William sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz, czyją [...]

7 lutego 2017, 21:33William sko­men­to­wał tek­st Mit wol­ności - wy­bierz [...]

7 lutego 2017, 21:28William sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz, czyją [...]

7 lutego 2017, 21:26William sko­men­to­wał tek­st Prawdziwie kochasz wte­dy, kiedy [...]

2 lutego 2017, 06:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Doświadczenie staję się kłamcą [...]

2 lutego 2017, 04:04Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nie budzi no­cy ten, [...]

30 stycznia 2017, 00:17William sko­men­to­wał tek­st A co jeśli to [...]

29 stycznia 2017, 23:15William sko­men­to­wał tek­st Tego nie da się [...]