William

88 tekstów – auto­rem jest Wil­liam.

A w ob­liczu spraw niegod­nych po­zos­ta­je nieugięty, żeby tra­cić na nie czas mu­siałbym być pier... 

myśl • przedwczoraj, 17:31

Umarł świat był coś wart wieść te niesie dla nas kat. 

myśl • 19 lipca 2017, 23:56

Ho­noro­wych ludzi niema już z na­mi leżą za­kopa­ni od pleców zadźgani. 

myśl • 13 lipca 2017, 17:36

Jes­tem wir­tuozem wrzas­ku wśród śmier­telnej ciszy. 

myśl • 13 lipca 2017, 17:33

Cza­sem tak jest, że gdy ty ce­nisz ona wycenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2017, 17:18

A w tej błogiej wy­powie­dzi cel złowie­szczy so­bie siedzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2017, 17:12

Każde sza­leństwo prag­nie pretekstu. 

myśl • 2 maja 2017, 23:00

Ty siebie niena­widzisz ja ciebie niena­widzę, ma­my wspólne­go wro­ga, więc zos­tańmy przyjaciółmi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 kwietnia 2017, 15:40

Nag­le zdałem so­bie sprawę, że blet­ka może nie znieść te­go na­miętne­go po­ten­cjału zawartości. 

myśl • 24 kwietnia 2017, 23:51

Ten człowiek był ab­surdal­ny do te­go stop­nia, że je­go prob­le­mem nie był łupież we włosach, lecz włosy w łupieżu. 

myśl • 21 kwietnia 2017, 16:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 17:55Irracja sko­men­to­wał tek­st A w ob­liczu spraw [...]

14 lipca 2017, 12:13Indygoo sko­men­to­wał tek­st Honorowych ludzi niema już [...]

26 kwietnia 2017, 18:14Salomon sko­men­to­wał tek­st Ty siebie niena­widzisz ja [...]

26 kwietnia 2017, 16:20William sko­men­to­wał tek­st Potwory budzą się w [...]

26 kwietnia 2017, 16:18William sko­men­to­wał tek­st Dlaczego do­piero czy­jaś śmierć [...]

27 lutego 2017, 16:14William sko­men­to­wał tek­st Przepraszam wszys­tkich których dot­knęły [...]

16 lutego 2017, 02:41Martwaa sko­men­to­wał tek­st Dla za­bawy straszył tru­py [...]

7 lutego 2017, 22:03William sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie wiesz, czyją [...]

7 lutego 2017, 21:33William sko­men­to­wał tek­st Mit wol­ności - wy­bierz [...]