William

122 teksty – auto­rem jest Wil­liam.

To piękny pejzaż za­pom­nianych cnót. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 00:59

Pra­wo mniej­szości do ra­dości oto co złym ludziom łamie kości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 listopada 2017, 23:13

To jest buont? 

myśl • 10 listopada 2017, 00:19

Pragnąłeś aten­cji czas na grad konsekwencji. 

myśl • 10 listopada 2017, 00:15

Słyszę znów pieśń de­cyz­ji lek­ko­myślnych i nie jest to je­dynie twór słów zmyślnych. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 października 2017, 23:39

Chciałeś być OK, a zro­bili ci K.O . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 października 2017, 00:36

Zły człowiek zniszczy świat ce­lowo, a głupi nieumyślnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2017, 23:41

Ten sys­tem to per­pe­tuum mo­bile napędza­ne ludźmi. 

myśl • 21 października 2017, 00:08

To cieka­we, że fik­cyjna pos­tać może prze­kazać ty­le prawdy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 23:54

Os­tatnie mo­je tchnienie wy­jawi na ile mo­jego cza­su było stać ten świat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 23:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 grudnia 2017, 00:59William do­dał no­wy tek­st To piękny pejzaż za­pom­nianych [...]

28 listopada 2017, 00:05William sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

27 listopada 2017, 13:29onejka sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

27 listopada 2017, 12:58Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

26 listopada 2017, 19:30yestem sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

26 listopada 2017, 13:04zofija sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

20 listopada 2017, 23:13William do­dał no­wy tek­st Prawo mniej­szości do ra­dości [...]

10 listopada 2017, 00:19William do­dał no­wy tek­st To jest buont?

10 listopada 2017, 00:15William do­dał no­wy tek­st Pragnąłeś aten­cji czas na [...]

30 października 2017, 23:39William do­dał no­wy tek­st Słyszę znów pieśń de­cyz­ji [...]