William

104 teksty – auto­rem jest Wil­liam.

Naj­większy szczyt jest na dnie, przez które mu­simy się przebić. 

myśl • dzisiaj, 00:38

Ciem­ny as­pekt jas­nej spra­wy, dzi­siaj widzę ob­raz cały. 

myśl • 20 września 2017, 18:41

Wol­ność to slo­gan niec­nych celów. 

myśl • 20 września 2017, 01:25

Ru­tyna jest wte­dy gdy „nie dzi­siaj” tra­fia się codziennie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 września 2017, 00:10

Głupców szczyt nieba sięga, lecz z trupów to góra stworzona. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2017, 22:41

Nie mu­sisz znać wszys­tkich kłam­stw by poz­nać prawdę, ale gdy już ją znasz to tak jak­byś znał wszys­tkie kłamstwa. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 września 2017, 21:10

"Kpiłem z myśli, kpiłem z wo­li, a skończyłem sam w niedo­li." - U.A 

aforyzm • 7 września 2017, 18:52

„Gdy duch wczo­raj często wra­ca, zaw­sze ma on pos­tać ka­ca, zdro­wie os­tro dług ten spłaca”. 

myśl • 7 września 2017, 18:45

Wiel­ki ze mnie ma­terialis­ta, w każdym człowieku widzę ma­teriał na ko­goś dobrego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2017, 18:11

Głupo­ta to je­dynie zbiór kruchych aksjomatów. 

myśl • 7 września 2017, 00:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 01:33MyArczi sko­men­to­wał tek­st Największy szczyt jest na [...]

dzisiaj, 00:38William do­dał no­wy tek­st Największy szczyt jest na [...]

20 września 2017, 18:41William do­dał no­wy tek­st Ciemny as­pekt jas­nej spra­wy, [...]

20 września 2017, 01:25William do­dał no­wy tek­st Wolność to slo­gan niec­nych [...]

15 września 2017, 16:03nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zło lu­bi po­siłko­wać się [...]

15 września 2017, 13:02nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Rutyna jest wte­dy gdy [...]

15 września 2017, 00:10William do­dał no­wy tek­st Rutyna jest wte­dy gdy [...]

12 września 2017, 22:41William do­dał no­wy tek­st Głupców szczyt nieba sięga, [...]

9 września 2017, 05:29JaJo sko­men­to­wał tek­st Nie mu­sisz znać wszys­tkich [...]

8 września 2017, 22:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie mu­sisz znać wszys­tkich [...]