William

120 tekstów – auto­rem jest Wil­liam.

To jest buont? 

myśl • 10 listopada 2017, 00:19

Pragnąłeś aten­cji czas na grad konsekwencji. 

myśl • 10 listopada 2017, 00:15

Słyszę znów pieśń de­cyz­ji lek­ko­myślnych i nie jest to je­dynie twór słów zmyślnych. 

myśl • 30 października 2017, 23:39

Chciałeś być OK, a zro­bili ci K.O . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 października 2017, 00:36

Zły człowiek zniszczy świat ce­lowo, a głupi nieumyślnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2017, 23:41

Ten sys­tem to per­pe­tuum mo­bile napędza­ne ludźmi. 

myśl • 21 października 2017, 00:08

To cieka­we, że fik­cyjna pos­tać może prze­kazać ty­le prawdy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 23:54

Os­tatnie mo­je tchnienie wy­jawi na ile mo­jego cza­su było stać ten świat. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 23:50

Od­kry­wają miękkość sta­li, to spo­tyka mych rywali. 

myśl • 16 października 2017, 19:07

Dziadek nau­czył mnie gwiz­dać te­raz gwiżdżę na wszystko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 października 2017, 20:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2017, 00:19William do­dał no­wy tek­st To jest buont?

10 listopada 2017, 00:15William do­dał no­wy tek­st Pragnąłeś aten­cji czas na [...]

30 października 2017, 23:39William do­dał no­wy tek­st Słyszę znów pieśń de­cyz­ji [...]

25 października 2017, 00:36William do­dał no­wy tek­st Chciałeś być OK, a [...]

22 października 2017, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 18:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 17:56yestem sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 17:03Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:51nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]

22 października 2017, 16:31yestem sko­men­to­wał tek­st Zły człowiek zniszczy świat [...]